Security Management

Zajištění služeb komplexní bezpečnosti

Buďte s námi v bezpečí

Zabýváme se poradenstvím v oblasti zajištění služeb komplexní bezpečnosti a to jak v oblasti „security“, tak i „safety“. Díky škále nabízených produktů jsme připraveni významnou měrou pomoci bezpečnostnímu managementu k plnění cílů.

Více jak
20 let praxe
v oboru

Škála
certifikací
pro činnost

Špičkově
vyškolený
tým

Odpovědnostní
pojištění 10 mil.
korun

Přehled nabízených služeb

Implemetace systému ochrany utajovaných informací, včetně zpracování provozní dokumentace dle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Implementace systému ochrany osobních údajů, včetně zpracování provozní dokumentace dle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR nebo zajištění „Pověřence“. (GDPR – General Data Protection Regulation)

Plánování krizové připravenosti subjektů dle zákona a řízení bezpečnosti informací (ISMS) dle ISO/IEC 27000.

Školení v oblasti bezpečnosti (administrativní, zvládání krizových a mimořádných událostí, ochrana osobních údajů), činnosti a dokumentace v oblasti BOZP a PO.

Komplexní pomoc a podpora při realizaci systémů technické ochrany a optimalizace bezpečnostních systémů, realizovaných opatření a procesního řízení bezpečnosti.

Outsourcing bezpečnostního managementu nebo jiných organizačních bezpečnostních profesí a studie proveditelnosti optimalizace fyzické ochrany.

Bezpečnostní posouzení objektů, bezpečnostní studie a analýzy, audity současného stavu, provozní řády objektů, systémů technické ochrany, klíčové řády, směrnice a další.

Posouzení efektivity výkonu fyzické ostrahy a provádění obranně-technických prohlídek proti neoprávněnému nasazení operativní techniky.

Optimalizujeme bezpečnost

Naše společnost zajišťuje komplexní poradenství a podporu při optimalizaci bezpečnosti v těchto oblastech a lze jej využít využít v jakékoli fázi procesního řízení. Dodružujeme následující postup:

 1. 1. Posouzení současného stavu v jednotlivých oblastech.
 2. 2. Specifikace nedostatků, rizikových míst a neefektivních prvků.
 3. 3. Navržení koncepce komplexního zabezpečení.
 4. 4. Navržení standardů minimální úrovně bezpečnosti pro jednotlivé prvky bezpečnostních systémů.
 5. 5. Navržení konkrétních protiopatření s možností variantního řešení či návrhů.
 6. 6. Rentabilita a finanční náklady na realizaci navrhovaných bezpečnostních opatření či samotný provoz.
 7. 7. Navržení postupu realizace a zavádění bezpečnostních opatření.
 8. 8. Zpracování bezpečnostní dokumentace, projektové dokumentace.
 9. 9. Výběr dodavatele bezpečnostních opatření.
 10. 10. Implementace – autorské dozory, technické přejímky, kontrola dodržení standardů.
 11. 11. Ověřování efektivity bezpečnostních opatření – audity, kontroly, penetrační testy.
 12. 12. Aktualizace bezpečnostních dokumentací.

Hloubka a rozsah zpracovávaného díla budou stanoveny podle Vašich požadavků na základě účelu, a sledovaných cílů. Výstupy mohou být realizovány formou auditu současného stavu ochrany, bezpečnostního posouzení nebo komplexní studie.

Praha | Sídlo

Ostrava | Provozovna

Security management s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11017

IČ: 27433773    DIČ: CZ27433773

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 35-6501760267/0100

Copyright © Security management s.r.o.